Termeni si conditii

ROMANA

Site-ul www.prietenulmeuvirtual.ro este proprietatea persoanei fizice Parlafes Andreea Laura. Si se supune legislatiei in vigoare din Romania privind legile internetului.

Pe parcursul acestor termeni si conditii ne vom referi la site prin sintagma “Prietenul meu virtual”.

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin utilizarea site-ului www.prietenulmeuvirtual.ro si/sau al altor servicii oferite se considera ca ati citit termenii si conditile sii ca ati inteles si acceptat integral termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prietenul meu virtual pune la dispozitie informatii in scop informativ general. Si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat. Desi se va incearca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte, bazate pe cercetari, surse sigure de informatii si documente de specialitate.

NEANGAJAREA RASPUNDERII

Prietenul meu virtual nu poate fi facut raspunzator in nici un fel de pierderile, leziunile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi.

Prietenul meu virtual nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele erori sau omisiuni din informatiile de pe site. Acestea sunt prezentate doar in scop informativ si sunt considerate drept utile, nu in scop comercial. Cu exceptia produselor puse la dispozitia cititorilor in vederea achizitionarii.

REGULI GENERALE

Materialele şi informatiile continute in acest site sunt furnizate în scop de informare generala, nefiind însotite de nici un fel de garanţii, explicite sau implicite.

DREPTURI DE AUTOR

Materialele de pe acest site sunt proprietatea exclusiva PARLAFES ANDREEA LAURA /  www.prietenulmeuvirtual.ro și nu pot fi preluate, integral sau fragmentar, fara acordul scris al detinatarului acestui domeniu.

Imaginile si o parte din iconitele utilizate in cadrul acestui site apartin domeniului public si nu necesita acordul de utilizare. In caz de a fost facuta o eroare si observati ca imaginea dumneavoastra a fost folosita fara licenta de utilizare, va rog sa luati legatura cu mine pentru a remedia problema.

Contact: prietenulvirtual@gmail.com.

NEWSLETTERE

Prietenul meu virtual ofera utilizatorilor posibilitatea de a primi newslettere si alerte prin posta electronica sau cea clasica. Oferind posibilitatea ca utilizatorii sa poata opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta.

LIMITARI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Prietenul meu virtual nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care serviciile site-ului nu pot fi accesate de catre utilizatori.  Fie ca e o problema pe o perioada nelimitata sau nedeterminata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale, o sa se incerce remedierea problemelor cat mai repede posibil. Insa Prietenul meu virtual nu isi asuma nici o responsabilitate pentru astfel de probleme.

CONFIDENTIALITATE

Toate informatiile oferite de catre cititori la inscrierea la newsletter este folosita numai de catre site. Sunt folosite in scopul de a transmite abonatilor  informatii despre noile articole aparute, concursuri sau documente gratuite si nimic mai mult.

Se asigura confidentialitatea informatiilor oferite de catre cititor. Lista cu datele personale nu este folosita pentru comercializare si nici intrun fel in care ar putea sa violeze intimitatea persoanelor.

Pentru mai multe informatii sau reclamatii puteti contacta anpc.gov.ro

RECENZII, COMENTARII SI ALTE SUGESTII

Vizitatorii pot posta comentarii, si alte tipuri de continut (sugestii, idei, comentarii, intrebari sau alte informatii) atata timp cat continutul acestora nu este ilegal , nu este obscen, amenintator, defaimator, invadeaza intimitatea, incalca drepturi de proprietate intelectuala, sau este daunator unor terte parti.  Sunt refuzate daca sunt inacceptabile si contin virusi software, campanii politice, solicitari comerciale, scrisori in lant, sau orice alta forma de „spam”.

 

INCHEIEREA ACORDULUI

Prietenul meu virtual isi rezerva dreptul de a schimba termenii, conditiile şi politicile in orice moment fara a anunta in prealabil. Prin urmare sunteti rugat sa revedeti in mod regulat in aceasta sectiune pentru a fi la curent cu modificarile aduse.

 

ENGLISH

The site www.prietenulmeuvirtual.ro is owned by individuals Parlafes Andreea Laura. And is subject to legislation and Internet law from Romania.

Throughout these Terms and Conditions we refer to the site as „my virtual friend „(prietenul meu virtual).

ACCEPTANCE OF TERMS

By using the site www.prietenulmeuvirtual.ro and / or other services provided you shall be deemed to have read the Terms and Conditions. And you understand and fully accept the terms and conditions of use the site.

DESCRIPTION OF SERVICES

My Virtual Friend provides general information for informative purposes. And does not guarantee their accuracy at a time. Although we will try as much as possible as they are published on the site all information to be accurate.

LIABILITY

My Virtual Friend is not be liable for any losses, injuries or damages that someone could suffer.

My Virtual Friend assumes no responsibility for any errors or omissions in the information on the site. They are presented for information only and are considered useful, not commercial purposes. Except products available to readers to purchase.

GENERAL RULES

The materials and information contained in this site are provided for general informational purposes, not accompanied by any warranty, express or implied.

COPYRIGHT

The material on this site are the exclusive property of PARLAFES ANDREEA LAURA / www.prietenulmeuvirtual.ro and may not be reproduced in whole or piecemeal, without the written consent of the owner of this domain.

Images and some of the icons used on this site belong to the public domain and does not require user agreement. In the event of an error was made and notice that your image has been used unlicensed, please get in touch with me to fix it.

Contact: prietenulvirtual@gmail.com.

NEWSLETTERS

My Virtual Friend enables users to receive newsletters and alerts via email. Offering the possibility that users can always opt for the option to stop receiving such notifications with a single click on the link to unsubscribe from the newsletteror alert.

It ensures the confidentiality of the information provided by the reader. The list of personal data is not used for commercialization or in any way that could violate the privacy of individuals.

For more information or complaints, please contact anpc.gov.ro

TECHNICAL LIMITATION OF SERVICES

My Virtual Friend assumes no liability if the services of the website can not be accessed by users. Whether it’s a problem for an unlimited period of time or limited time, for any technical or commercial reasons, we will attempt to fix the problem as soon as possible. But My Virtual Friend does not assume any responsibility for such problems.

PRIVACY

All information provided by readers on the newsletter registration is used only by the site. It’s used in order to send subscribers information about new articles published, competitions or free documents and nothing more.

REVIEWS, COMMENTS AND OTHER SUGGESTIONS

Visitors can post comments, and other content (suggestions, ideas, comments, questions or other information) as long as the content is not illegal. Is not obscene, threatening, defamatory, invasive of privacy, infringing of intellectual property rights, or is detrimental to third parties. They are unacceptable and contain software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, or any other form of „spam”.

CONCLUSION OF THE AGREEMENT

My Virtual Friend reserves the right to change the terms, conditions and policies at any time without prior notice. Therefore you are asked to review regularly in this section to be updated with changes made.